Disclaimer

Slim Op De A27 is een product van IJsberg Holding BV, (Kamer van Koophandel: 30207905), hierna te noemen IJsberg , verleent u hierbij toegang tot www.slimopdeA27.nl en de App Positive Drive en nodigt u uit deel te nemen aan Slim Op De A27.

IJsberg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

IJsberg spant zich in om de inhoud van de Website en App zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van IJsberg of Slim Op De A27.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website en in de App geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Positive Drive. Voor op de Website en in de App opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Positive Drive nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

IJsberg benadrukt dat het gebruik van de App de eigen verantwoordelijkheid is van de deelnemer. Meer specifiek wijst IJsberg er in dat kader op dat de Smartphone niet bediend dient te worden door de bestuurder tijdens het rijden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij IJsberg.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IJsberg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Garantie en aansprakelijkheid:

Hoewel we onze uiterste best doen om de App en onderdelen daarvan up-to-date te houden kunnen we helaas niet garanderen dat dit op ieder willek